logo

Adres spółkiUL. KRAKOWSKA 27E 34-730 MSZANA DOLNA Telefon kontaktowy18 33 10 324, 18 33 12 348 Godziny pracyPN - PT: 7:00 - 15:00

logo

GÓRNA RABA
SPÓŁKA Z O.O.

Oczyszczalnia ścieków

budynek oczyszczalni

Podstawa prawna działalności

 

„Górna Raba” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie następujących dokumentów:

 

Umowa Spółki – Tekst jednolity umowy spółki przyjęty uchwałą numer 6/2/12/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: GÓRNA RABA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 07 grudnia 2011 roku

(pobierz dokument).

 

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin Uczestników Związku  - decyzja Przewodniczącego Zarządu Związku z dnia 24.03.2004 r.

(pobierz dokument)

 

Regulamin określający zasady zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie Gmin - Uczestników Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa - opublikowany w Dz. U. Województwa Małopolskiego poz. 4973 dnia 3 września 2021 roku.

(pobierz dokument)

 

Podstawowe akty prawa ogólnego, regulujące działalność „Górna Raba” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Kodeks Spółek Handlowych
  • Ustawa o gospodarce komunalnej
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi
  • Ustawa o rachunkowości

 

Inne przepisy prawne mające wpływ na działalność „Górna Raba” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wprowadzające niektóre procedury postępowania to m.in.

  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo wodne
  • Prawo budowlane
  • Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

 

Dokumentacja do pobrania

Dane adresowe

Górna Raba sp. z o.o.

ul. Krakowska 27 e
34-730 Mszana Dolna
Małopolska

Kontakt

E-mail: biuro@gornaraba.pl
Telefon: (18) 33 10 324, (18) 33 12 348
Faks: (18) 33 12 349

Godziny otwarcia:
pn-pt: 7:00 - 15:00

Mapa strony