logo

Adres spółkiUL. KRAKOWSKA 27E 34-730 MSZANA DOLNA Telefon kontaktowy18 33 10 324, 18 33 12 348 Godziny pracyPN - PT: 7:00 - 15:00

logo

GÓRNA RABA
SPÓŁKA Z O.O.

Oczyszczalnia ścieków

budynek oczyszczalni

Przetargi

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

2. "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY "GÓRNA RABA" SP. Z O. O."

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZAŁĄCZNIK 3A - WYKLUCZENIE

ZAŁĄCZNIK 3B - WARUNKI

ZAŁĄCZNIK 4 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁĄCZNIK 6 - WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK 7 - WYKAZ USŁUG

2. "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY "GÓRNA RABA" SP. Z O. O."

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2 - ZESTAWIENIE PRZESYŁEK LISTOWNYCH - FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK 4 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

ZAŁĄCZNIK 5 - WZÓR UMOWY

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:

1. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Informacje z otwarcia ofert - do pobrania:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

Informacje o odrzuceniu ofert - do pobrania:

Informacja o udzieleniu zamówienia - do pobrania:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

2. "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY "GÓRNA RABA" SP. Z O. O."

Informacja o unieważnieniu postępowania - do pobrania:

Dane adresowe

Górna Raba sp. z o.o.

ul. Krakowska 27 e
34-730 Mszana Dolna
Małopolska

Kontakt

E-mail: biuro@gornaraba.pl
Telefon: (18) 33 10 324, (18) 33 12 348
Faks: (18) 33 12 349

Godziny otwarcia:
pn-pt: 7:00 - 15:00

Mapa strony